فایل ورد بازتاب ترسيمات هندسي رياضيدان ايراني، ابوسهل بيژن بن رستم کوهي در نقوش هندسي معماري

لینک دانلود

 فایل ورد بازتاب ترسيمات هندسي رياضيدان ايراني، ابوسهل بيژن بن رستم کوهي در نقوش هندسي معماري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازتاب ترسيمات هندسي رياضيدان ايراني، ابوسهل بيژن بن رستم کوهي در نقوش هندسي معماري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازتاب ترسيمات هندسي رياضيدان ايراني، ابوسهل بيژن بن رستم کوهي در نقوش هندسي معماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازتاب ترسيمات هندسي رياضيدان ايراني، ابوسهل بيژن بن رستم کوهي در نقوش هندسي معماري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یکی از ارکان اساسی فضاسازی معماری اسلامی، هندسه می باشد که نقش به سزایی در معماری ایرانی نیز داشته است. باتوجه به اینکه سطوح مختلف، تعریف کننده فضا می باشند، و از طرفی این سطوح غالبا با تزیینات همراه هستند، بنابراینارتباط خاصی بین هندسه و تزیینات در معماری اسلامی وجود دارد. که این ارتباط، باعث گردیده تا یکی از مشخصه هایتعریف کننده معماری اسلامی، استفاده از الگوهای هندسی مختلف در قالب سطوح تزیینی شود. منشا پیدایش چنین الگوهاو شکل های پایه هندسی، به معماری پس از اسلام و هندسه دانان مسلمان آن زمان بر می گردد. یکی از برجسته ترینهندسه دانان زمان آل بویه، ابوسهل بیژن بن رستم کوهی می باشد که علاوه بر اختراع نوعی ابزار ترسیمی هندسی ،ترسیمات مختلف هندسی ای را نیز، در این زمینه انجام داده است. که آن خود، جزیی از اشکال پایه تزیینات سطوحمعماری اسلامی به شمار می آید. هدف از پژوهش حاضر، معرفی ابوسهل کوهی به عنوان برجسته ترین هندسه دان زمانخود، بررسی آثار، فعالیت ها و نهایتا ترسیمات هندسی وی و مصادیق آن ترسیمات، در بناهای مختلف می باشد. روشگردآوری اطلاعات از طریق بررسی های کتابخانه ای، به کمک منابع متعدد و مطالعه اسناد خطی- تاریخی، از نوعتاریخی، توصیفی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که 7 ضلعی منتظم، به علت عدم ایساتایی و عدمهماهنگی با سایر الگوهای هندسی، به ندرت در هندسه پلان و یا تزیینات سطوح معماری اسلامی، مورد استفاد ه گردیدهاست. در حالیکه 5 ضلعی منتظم، به واسطه هندسه خاص خود، در گره ها، کاربندی ها، کاشی کاری و حتی تزیینات گچیبناهای مختلف، بر روی چوب، کاشی، گچ و حتی فلز کاربرد داشته است.

توضیحات بیشتر