فایل ورد بازشناسي اصول و ملاحظات کالبدي- عملکردي در شکل گيري محله هاي کم کربن

لینک دانلود

 فایل ورد بازشناسي اصول و ملاحظات کالبدي- عملکردي در شکل گيري محله هاي کم کربن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازشناسي اصول و ملاحظات کالبدي- عملکردي در شکل گيري محله هاي کم کربن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازشناسي اصول و ملاحظات کالبدي- عملکردي در شکل گيري محله هاي کم کربن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازشناسي اصول و ملاحظات کالبدي- عملکردي در شکل گيري محله هاي کم کربن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در جریان رشد و توسعه شهری تغییرات زیادی در محیط کالبدی ایجاد شده که در نتیجه آن محیط های شهری عملکرد مطلوب گذشتهخود را نداشته و بنابراین زمینه آسیب های متعدد شهری بوجود آمده است. یکی از مهمترین آسیب هایی که بر اساس این تغییرات بروزیافته است، آلودگی زیست محیطی می باشدکه امروزه به بحران زیست محیطی مبدل شده و متخصصین شهری را بر آن داشته تا به فکرراه حل هایی برای مقابله با این بحران باشند. این راهکارها ابتدا در قالب نگرش شهر های پایدار ارایه شد و به تدریج با استفاده از روشهای نوین به اصول و راهکارهایی برای کاهش میزان تولید کربن مبدل شد. در واقع استفاده از سوخت های فسیلی برای تامین انرژی موردنیاز شهرها باعث تولید بیش از حد کربن در محیط های شهری شده است؛ که در حال حاضر به دلیل بحران آلودگی های زیست محیطی بهخصوص آلودگی هوا و کمبود سوخت هایی فسیلی باید از روش هایی در محیط های شهری استفاده شود که تولید کربن در شهر ها راکاهش دهد و محیطی مطلوب برای زندگی را فراهم آورد. در این میان بررسی وشناسایی اصول و راهکارهای مطرح شده در محله به عنوانیک مجموعه شهری با مقیاس کوچکتر می تواند باعث فراگیری اصول بدست آمده در سایر محلات و در نهایت ایجاد شهرهای کم کربن گردد.پژوهش حاضر، نوشتاری کاربردی است و از رویکردی کیفی و روشی تحلیلی به منظور تدوین مدل پژوهش بهره برده است. بر این اساس،ابتدا با بررسی نظریات مرتبط با توسعه پایدار زیست محیطی راهکارهای ارایه شده در این نظریهها استخراج گردیده است. سپس به بررسینظریات مرتبط با رویکرد کم کربن و بررسی تجارب مطرح جهانی در سطح محله و شهر پرداخته شده است تا راهکارهایی که در اینمحلات و شهرها برای ایجاد پایداری زیست محیطی و تاب آوری با کاهش تولید کربن استفاده شده، استخراج گردد. در انتها با مقایسهروش های پیشنهاد شده در نظریه ها و تجارب جهانی در بازه های زمانی مختلف و اینکه چه راهکارهای جدیدی با گذشت زمان بهراهکارهای ارایه شده توسط نظریه پردازان افزوده شده است، مدلی مفهومی پژوهش شامل اصول و روش ها در قالب ابعاد مختلف ارایه شدهاست. در واقع مدل ارایه شده با بررسی اصول ادعا شده در نظریه ها و اصول عمل شده در تجارب جهانی بدست آمده است. این مدل باارایه پیشنهاداتی با تغییراتی در کالبد و عملکرد محله می توانند محدوده هایی پایدار به لحاظ زیست محیطی ایجاد کند. نتایج نشان می دهدکه معیارهای چون شیوه های نوین معماری و بهره گیری از انرژی های نو ، شیوه های دسترسی، فضای سبز، پسماند، زیرساخت هایالکترونیک و مشارکت مردم باید در ایجاد یک محله کم کربن لحاظ شود.

توضیحات بیشتر