فایل ورد بررسى ويژگى هاى تاثيرگذار فضاى معمارى بر ارتقاء خلاقيت هنرمندان از ديدگاه نظريه پردازان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسى ويژگى هاى تاثيرگذار فضاى معمارى بر ارتقاء خلاقيت هنرمندان از ديدگاه نظريه پردازان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسى ويژگى هاى تاثيرگذار فضاى معمارى بر ارتقاء خلاقيت هنرمندان از ديدگاه نظريه پردازان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسى ويژگى هاى تاثيرگذار فضاى معمارى بر ارتقاء خلاقيت هنرمندان از ديدگاه نظريه پردازان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسى ويژگى هاى تاثيرگذار فضاى معمارى بر ارتقاء خلاقيت هنرمندان از ديدگاه نظريه پردازان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

محیط کالبدى از جنبه هاى گوناگون بر روحیهی هنرمندان تاثیرگذار است بر همین اساس توجه به نقش فضاها از اهمیت بالایى برخورداراست. تلاش این پژوهش بررسى و بیان مولفه هاى موثر بر فضا براى ایجاد فرصت هاى جدید در جهت ارتقاى خلاقیت هنرمندان مى باشدکه علاوه بر تامین آسایش فضاى کالبدى، آرامش هنرمندان نیز در نظر گرفته شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.ابتدا با مقایسه داده هاى جمع آورى شده دربارهى خلاقیت از نظریه ها و یافته هاى پژوهشگران براى شناخت عوامل تاثیرگذار بر خلاقیتبهره بردارى شد و سپس بعد از بررسی داده ها، شاخص های خلاقیت به دو آیتم محتوایی و فرایندی و فضای کالبدی تقسیم می شود کهمحتوایی و فرایندی شامل ویژگی های شخصیتی، مهارت شناختی، انگیزش درونی و بیرونی، مساله یابی، ایده یابی و فضای کالبدی شاملآسایش و آرامش می باشد. در نتیجه بعد از بررسی مولفه های خلاقیت معرفی شده، محرمیت خلوت، زیبایی محیط، انعطاف پذیری محیط،حس تعلق و همجواری یا رویت پذیری محیط برای تامین آرامش هنرمندان جمع بندی و تحلیل شدند که می توان با ایجاد امنیت و حرکتدر فضاها و رعایت ابعاد استاندارد و پاسخگویی فضا به عملکردهاى گوناگون و دیده نشدن افراد و استفاده از بافت چوب، تابلوهاى هنرى،رنگ، نور، شفافیت، آب و گیاه در راستای تحقق این مولفه های تاثیرگذار در فضا در نظر گرفت.

توضیحات بیشتر