فایل ورد بررسي اثرات اقتصادي مهاجرپذيري بر سکونتگاه هاي شهري شهرستان کرج

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات اقتصادي مهاجرپذيري بر سکونتگاه هاي شهري شهرستان کرج دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات اقتصادي مهاجرپذيري بر سکونتگاه هاي شهري شهرستان کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات اقتصادي مهاجرپذيري بر سکونتگاه هاي شهري شهرستان کرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات اقتصادي مهاجرپذيري بر سکونتگاه هاي شهري شهرستان کرج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مهاجرت یکی از عوامل تغییر جمعیت است و دارای اثرات منفی و مثبت، دراز مدت و کوتاه مدت است و این اثرات تغییراتی را در ساختاراجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه مهاجر فرست و مهاجرپذیر وارد می کند. در تحقیق حاضر به تاثیر مهاجرت بر ساخت اقتصادیشهرهای شهرستان کرج پرداخته شده است. شهرهای شهرستان کرج و در راس آن شهر کرج به عنوان مرکز شهرستان و پنجمینکلانشهر ایران، از جمله مناطق مهاجرپذیر ایران است که سالانه افراد زیادی به این شهر مهاجرت می کنند و این باعث تغییر در ساختاقتصادی این شهرها شده است . جامعه آماری مورد مطالعه شهرهای شهرستان کرج به نام های کرج، کمالشهر، محمدشهر، ماهدشت،گرمدره و آسارا می باشند. نوع تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که از روش سلسلهمراتبی A.H.P طراحی شده است. این تحلیل و سنجش با بهرهگیری از معیارهای موثر بر ساخت اقتصادی مهاجرت بر سکونتگاه هایشهری که بر اساس مرور مقالات و منابع معتبر گردآوری شده، انجام گرفته است. این معیارها عبارتند از : افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرختورم، کاهش تخصص نیروی کاری، اختلاف درآمد، کاهش درآمد و افزایش اقتصاد غیررسمی و ناسالم. نتایج پژوهش نشان از تاثیرپذیریشهر کرج در همه ی معیارها دارد و بارزترین این تاثیرات، رتبه اول از نظر نرخ بیکاری در کشور می باشد. شهر کمالشهر در این بررسی دررتبه دوم از میزان تاثیرپذیری قرار گرفت. دو شهر محمدشهر و ماهدشت به طور مشترک در رتبه سوم و دو شهر گرمدره و آسارا در رتبهچهارم و کمترین میزان تاثیرپذیری از مهاجرت بر ساخت اقتصادی خود قرار گرفتند.

توضیحات بیشتر