فایل ورد بررسي اثرات زيست محيطي توسعه گردشگري پايدار در بندر انزلي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات زيست محيطي توسعه گردشگري پايدار در بندر انزلي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات زيست محيطي توسعه گردشگري پايدار در بندر انزلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات زيست محيطي توسعه گردشگري پايدار در بندر انزلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات زيست محيطي توسعه گردشگري پايدار در بندر انزلي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رشد شتابان گردشگری طی دهه های گذشته و آینده نگری های مبتنی بر آن، همراه با تاکیدی که کارشناسان کشورهایرو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه پایدار در این ممالک روا می دارند، مفهوم تازه ای را درمدیریت گردشگری مطرح کرده است که ما از آن به عنوان توسعه گردشگری پایدار یاد می کنیم.گردشگری اگر به نحو مناسبی برنامه ریزی و مدیریت شود، میتواند منجر به یک فرایند توسعه یافته برای حصول بهپایداری توسعه در مناطق در کلیه ابعاد شود و اگر به درستی مدیریت نشود می تواند در درازمدت آثار و پیامدهای منفی بههمراه داشته باشد. در همین راستا این تحقیق با هدف بررسی اثرات زیست محیطی حاصل از گردشگری بر شهر بندر انزلیتهیه و تنظیم شده است، این تحقیق به لحاظ روش از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. توسعه گردشگری به عنوانمتغیر مستقل و اثرات منفی آن در بعد محیطی به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده اند. این تحقیق در راستایپاسخگویی به دو سوال اصلی زیر صورت گرفته است: 1- آیا توسعه گردشگری ساحل بر محیط زیست ساحل اثر منفی داشته است 2- چه راهکارهایی برای تعامل پایدار شهر و بندر انزلی از دیدگاه زیست محیطی مناسب اند بدین منظور کل جامعه آماری به دو گروه خانوارهای ساکن معمولی و مسیولین مربوطه تقسیم شدند و بر اساس هدف تحقیق و بررسیاولیه میدانی، به منظور تحلیل و استنتاج، بسته به نوع داده، مقیاس متغیرها و اهداف موردنظر از روش های تحلیل آمارینظیر، T تک نمونه ای و همبستگی استفاده شده است. یافته های بیانگر این است که توسعه این نوع گردشگری اثراتزیست محیطی فراوانی را بر جای گذاشته است که مهمترین آنها تخریب پوشش گیاهی، آلودگی آب های ساحلی و از بینرفتن چشم انداز ساحلی است.

توضیحات بیشتر