فایل ورد بررسي اثرات متقابل پايداري اجتماعي و کالبدي در محلات- نمونه موردي: محله قديم عبيدزاکاني و محله جديد ملاصدرا در شهر قزوين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات متقابل پايداري اجتماعي و کالبدي در محلات- نمونه موردي: محله قديم عبيدزاکاني و محله جديد ملاصدرا در شهر قزوين دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات متقابل پايداري اجتماعي و کالبدي در محلات- نمونه موردي: محله قديم عبيدزاکاني و محله جديد ملاصدرا در شهر قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات متقابل پايداري اجتماعي و کالبدي در محلات- نمونه موردي: محله قديم عبيدزاکاني و محله جديد ملاصدرا در شهر قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات متقابل پايداري اجتماعي و کالبدي در محلات- نمونه موردي: محله قديم عبيدزاکاني و محله جديد ملاصدرا در شهر قزوين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

محلات شهری، برش جدای ناپذیری از شهر هستند به گونه ای که شکل گیری هویت محله ای، توسعه کالبدی و تحکیم روابطاجتماعی با پایداری محله های شهری ارتباط مییابد. عدم وجود حستعلق و تعاملات اجتماعی در محلات جدید، همچنینفرسوده شدن بناها، دسترسیهای نامناسب و ناامنی در محلات قدیمی موجب تشدید ناپایداری در محلات گردیده است. بر اینمبنا این تحقیق در راستای رسیدن به اهداف شناسایی معیار های پایداری اجتماعی و کالبدی، بررسی میزان پایداری محلاتمطالعاتی و بررسی اثرات متقابل پایداری اجتماعی و کالبدی بر یکدیگر میباشد. بر این اساس برای بررسی ابعاد اجتماعی وکالبدی پایداری محله، معیارهای هویت و احساس تعلق به محله، سرزندگی، ایمنی و امنیت، خوانایی، تنوع و دسترسی انتخابگردیده و شاخص های هر یک از معیارها تدوین شده است. بر مبنای مدل تحلیلی پرسشنامه ای تهیه شده و توزیع گردیدهاست. سپس نتایج حاصل با روش رگرسیون و تحلیل همبستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته. نتایج نشان میدهد سطح پایداری اجتماعی و کالبدی در محله عبید زاکانی با تفاوت اندک نسبت به محله ملاصدرابیشتر است. همچنین بین پایداری کالبدی و پایداری اجتماعی در هر دو محله مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر