فایل ورد بررسي تاثيرات اجتماعي و اقتصادي ايجاد پياده راه شهري (نمونه موردي مطالعه:پياده راه خيام:قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثيرات اجتماعي و اقتصادي ايجاد پياده راه شهري (نمونه موردي مطالعه:پياده راه خيام:قزوين) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثيرات اجتماعي و اقتصادي ايجاد پياده راه شهري (نمونه موردي مطالعه:پياده راه خيام:قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثيرات اجتماعي و اقتصادي ايجاد پياده راه شهري (نمونه موردي مطالعه:پياده راه خيام:قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيرات اجتماعي و اقتصادي ايجاد پياده راه شهري (نمونه موردي مطالعه:پياده راه خيام:قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مسیرهای عابر پیاده به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم حمل و نقل شهری و ارتباط دهنده مبدا، مقصد با سواره رو میباشد. با توجه به مسایل و مشکلاتی که وسایل نقلیه موتوری درون شهری به وجود آورده، توجه جدی به پیاده ها می تواندبه رونق اقتصادی، حضور پذیری مردم و ... می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ناشی از ایجاد -پیاده راه خیام می باشد. گرداوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه اماری در دوگروه شهروندان و مغازه داران برابر 300 نفر می باشد. نتایج تحلیل اماری بین دو گروه هدف (شهروندان و مغازه داراندر رابطه با هر یک از شاخص ها نشان می دهد که میزان رضایت مندی از پیاده راه خیام بین این دو گروه متفاوت میباشد به طوری که با توجه به نتایج میزان رضایتمندی گروه اماری شهروندان از پیاده راه بیشتر از مغازه داران براورد شدهاست و این میزان تفاوت بین هر 4 شاخص کاملا محسوس می باشد. گروه شهروندان در رابطه با 4 شاخص مورد بررسیدر شاخص اجتماعی ارزیابی متوسطی داشتند و در شاخص مدیریت، قوانین و اقتصادی رضایت مندی شهروندان را در پیداشته است و در مقابل گروه مغازه داران در هر 4 شاخص اصلی ارزیابی نامطلوبی را داشته اند. در رابطه با تحلیلTopsis نیز به منظور رتبه بندی، شاخص اجتماعی در رتبه نخست و بعد از آن شاخص مدیریت قوانین و اقتصادی دررتبه بعد قرار می گیرد. در نهایت پیشنهاداتی در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی محدوده پیاده راه ارایه گردیده استتا وضعیت پایداری را در این رابطه شاهد باشیم.

توضیحات بیشتر