فایل ورد بررسي چگونگي تاثير عوامل معماري بر پايداري اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي چگونگي تاثير عوامل معماري بر پايداري اجتماعي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي چگونگي تاثير عوامل معماري بر پايداري اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي چگونگي تاثير عوامل معماري بر پايداري اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي چگونگي تاثير عوامل معماري بر پايداري اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اهداف توسعه پایدار را معمولا درسه حوزه اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی دسته بندی و تعریف می کنند حوزه اجتماعی شاخص هاییرا مورد توجه قرار می دهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیل گر یا بازدارنده فرایند ارتقای کیفیت زندگی در جوامع عملمی کند توسعه پایدار اجتماعی تغییر، رشدیا تکامل سیستم های اجتماعی در جهت افزایش کیفیت زندگی همه اعضای جامعه با در نظرگرفتن استعدادها و ظرفیت جامعه می باشد توسعه اجتماعی اساسا به معنای تقویت سرزندگی جامعه مدنی و افزایش ارزش های اجتماعی وفرهنگی می باشد بنابراین تحقق یک ساخت اجتماعی سالم و پایدار به معنی جستجوی موقعیت هایی است که بتواند اجتماع انسانیموقعیت شخصی و عمومی را ارتقاء بخشد در واقع چنین فضاهایی دارای رسالت برای افزایش سرمایه اجتماعی در بستر تعاملات اجتماعیهستند که می توانند شکل دهنده هویت فردی و اجتماعی نیز باشند بنابراین به وجود آوردن فضای با حس مکانی بالا می توانند به پایدارسازی فرهنگ و تعاملات اجتماعی کمک کنند از این رو همخوانی و ایجاد ارتباط معماری و استفاده کنندگان از محیط می تواند از طریقارتفا کیفیت بر پایدارسازی اجتماعی موثر باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و روش گردآوری برپایه جمع آوری اسناد و مدارک در قالب اطلاعات منابع کتابخانه ای کتب، مجلات و مقالات بوده که به بررسی مفهوم توسعه پایدار و پایداریاجتماعی و عوامل موثر بر آن از جمله معماری پرداخته است و در نهایت نشان دادن چارچوبی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تاثیرمعماری بر جامعه فراهم آورد بنابراین بر اساس این تحقیق نتایج نشان می دهد معماری به عنوان بستر اتفاق زندگی بشر، همیشه و در همهحال تابع اصول و ضوابط معین و شناخته شدهای است و پیوندی استوار و ناگسستنی با، پایداری الگوهای رفتاری و ارزشهای جامعه دارد.

توضیحات بیشتر