فایل ورد بررسي راهکارهاي کالبدي تاثير گذار بر حس تعلق جهت دستيابي به پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي راهکارهاي کالبدي تاثير گذار بر حس تعلق جهت دستيابي به پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي راهکارهاي کالبدي تاثير گذار بر حس تعلق جهت دستيابي به پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي راهکارهاي کالبدي تاثير گذار بر حس تعلق جهت دستيابي به پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي راهکارهاي کالبدي تاثير گذار بر حس تعلق جهت دستيابي به پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

استفاده از شاخص های توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی و کالبدی می تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه شهرها و حل مشکلاتو نارسایی های آنها برای رسیدن به سلامت اجتماعی – فرهنگی ساکنین مجتمع های مسکونی باشد .این تحقیق نشان می دهد کهتعلق به مکان، نقطه تلاقی عناصر کالبدی، مفاهیم ذهنی فرد از مکان و ساختارهای اجتماعی می باشد.در این راستا حس تعلقساکنین نسبت به مجتمع های مسکونی از نظرابعاد کالبدی و اجتماعی تحت بررسی قرار گرفته تاعوامل تاثیر گذار بر حس تعلق موردارزیابی قرار گیرد . این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی وتحلیل نمونه های موردی در صدد آن است که راهکارهای کالبدیکه می تواند بر ایجاد حس تعلق تاثیر گذار باشد و در نهایت به پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منجر می شود را مورد بررسیقرار دهد. نتایج حاصله نشان می دهد که حس تعلق عامل مهمی در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط میباشد. شناخت این عوامل می تواند در نهایت منجر به ایجاد محیط های با کیفیت گردد و طراحان را در طراحی مجتمع های مسکونییاری رساند.

توضیحات بیشتر