فایل ورد بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تحقق اهداف طرح هاي توسعه شهري (محدوده مورد مطالعه شهر قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تحقق اهداف طرح هاي توسعه شهري (محدوده مورد مطالعه شهر قزوين) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تحقق اهداف طرح هاي توسعه شهري (محدوده مورد مطالعه شهر قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تحقق اهداف طرح هاي توسعه شهري (محدوده مورد مطالعه شهر قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش سرمايه اجتماعي در تحقق اهداف طرح هاي توسعه شهري (محدوده مورد مطالعه شهر قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

توسعه شهری هر منطقه متاثر از بالا رفتن سطح زندگی عمومی افراد آن جامعه خواهد بود . بنابراین برای تحقق اهداف طرح های توسعهشهری که به دنبال بهبود بخشیدن به وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه می باشند ، بررسی و تجزیه و تحلیل میزانسرمایه های اجتماعی آن جامعه لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف مقاله حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق طرح هایتوسعه شهری می باشد . در این پژوهش، مفهوم سرمایه اجتماعی شامل دو بعد شناختی و ساختاری و مفهوم توسعه شامل ابعاد اجتماعی،اقتصادی، زیست محیطی، نهادی و کالبدی می باشد که ارتباط بین مفاهیم و ابعاد نامبرده با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. برایرسیدن به هدف تحقیق از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تحلیلداده های تحقیق از نرم افزار spss استفاده شده است . جامعه آماری شامل 240 نفراز شهروندان بالای 15 سال ساکن در سه منطقهشهر قزوین می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای توام با تصادفی سیستماتیک در سه منطقه شهر انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند . نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و توسعه شهری در بین محلات مورد مطالعه متفاوت بوده است. در نهایت ازطریق تحلیل داده ها و آزمون های آماری، این گونه استنباط شد که بین سرمایه اجتماعی و توسعه در شهر قزوین رابطه مثبت ومعناداری برقرار است. بنابراین سرمایه اجتماعی بالا وسیله ای برای افزایش توسعه شهری می باشد. و برعکس سرمایه اجتماعی پایینمی تواند موجبات عدم توسعه را برای ابعاد ساختاری شهر اعم از اقتصاد، اجتماع، نهادها و محیط زیست فراهم آورد. دلالت های اینتحقیق مبنی بر ارتباط بین سرمایه اجتماعی با توسعه شهری، لزوم توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی و اتخاذ سیاست هایی برای حفظ،تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی در راستای تضمین توسعه در فضای جغرافیایی شهر را دو چندان می نماید.

توضیحات بیشتر