فایل ورد برنامه ريزي در فرايند طراحي معماري با توجه به اصول پايداري

لینک دانلود

 فایل ورد برنامه ريزي در فرايند طراحي معماري با توجه به اصول پايداري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برنامه ريزي در فرايند طراحي معماري با توجه به اصول پايداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برنامه ريزي در فرايند طراحي معماري با توجه به اصول پايداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برنامه ريزي در فرايند طراحي معماري با توجه به اصول پايداري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

موضوع پایداری و برنامهریزی و طراحی پایدار در سال های اخیر بخش وسیعی از ادبیات شهرسازی و معماری را به خوداختصاص داده است. مقاله حاضر به منظور بررسی اهمیت، چگونگی و تبیین جایگاه برنامه ریزی در فرایند طراحیمعماری با توجه به اصول و مبانی توسعه پایدار می باشد، می توان فرایند طراحی معماری را بر مبنای اهداف ،پایداری اجتماعی و اقتصادی، برنامه ریزی کرد. بدین سبب و برای دست یابی به چارچوب برنامه ریزی مورد نظر لازماست، روش های برنامه ریزی کاربردی در فرایند طراحی با اهداف معماری پایدار، هم سو باشند. هدف کلی این پژوهش،ارایه ی درک جدیدی از مفهوم و چگونگی برنامه ریزی در فرایند طراحی معماری است به گونه ای که مبتنی بر اهدافتوسعه ی پایدار باشد. مهم ترین اهداف این پژوهش : 1- تعامل و هماهنگی بیشتر میان برنامه ریزی و طراحی 2- طراحی در جهت توسعه پایدار. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی می باشد و جنبه کاربردی دارد. در این راستا در گام نخست به شناسایی و بررسی تیوری های مرتبط حوزه ای وموضوعی پرداخته و در گام دوم به بررسی یک نمونه موردی که طراحی آن از اصول کلیدی کیفیت در طراحی ، توسعهپایدار پیروی کرده پرداخته شده است . نتایج پژوهشی حاکی از آن است رویکرد برنامه ریزی در فرایند طراحی با دارا بودناصول و اهداف عملکردی ویژه ، باعث تعامل و هماهنگی بیشتر میان برنامه ریزی و طراحی می شود و همچنین اگرطراحی در جهت توسعه پایدار و تلفیق آن باشد، می تواند پاسخ گوی نیازهای مانند: توجه به تنوع زیستی و محیط زیستو حفظ منابع طبیعی و... باشد.

توضیحات بیشتر