فایل ورد تاثير بلندمرتبه سازي بر ساختار کالبدي- فضايي شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير بلندمرتبه سازي بر ساختار کالبدي- فضايي شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر قزوين) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير بلندمرتبه سازي بر ساختار کالبدي- فضايي شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير بلندمرتبه سازي بر ساختار کالبدي- فضايي شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير بلندمرتبه سازي بر ساختار کالبدي- فضايي شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه در شهرهای متوسط و بزرگ، بلندمرتبه سازی به عنوان یک پدیده مهم و اساسی می باشد. هم اکنون که از احداث ساختمان هایبلندمرتبه در شهر قزوین چند سالی میگذرد باید پیامدهای آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین مساله اساسی این پژوهش احداثساختمانهای بلند، استقرار آنها در فضای شهری قزوین و تاثیر آنها در ساختار کالبدی- فضایی شهر است. محدوده این پژوهش شهر قزوین و گردآوری اطلاعات با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده، در پرسشنامه از طیف لیکرت و با نرم افزار SPSS و روشرگرسیون خطی چند متغیره، دادههای مستخرج از پرسشنامه تجزیه و تحلیل گردید. از نرم افزار GIS ARC برای تجزیه وتحلیل داده هایمکانی و ارایه نقشه ها استفاده شده است. نوع این تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، روشهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی و ... می باشد. از اهدف این پژوهش، دستیابی به توزیع فضایی بلندمرتبه سازی در شهر قزوین، تبیین و تحلیل تاثیربلندمرتبه سازی در ساختار کالبدی- فضایی شهر قزوین و تبعات آن (در ابعاد محیطی، اجتماعی و ...) و نیز بررسی تاثیر ساختمان های بلند بر فضاهای شهری، بویژه کاربری های عمومی شهر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به توزیع فضای بلندمرتبه سازی، تاثیر آن درهسته مرکزی شهر نسبت به سایر نقاط بیشتر است. دسترسی نامناسب سواره و پیاده، حمل و نقل نامناسب، ترافیک، کمبود پارکینگ های شهریو ... از اثرات منفی بلندمرتبه سازی و نیز از بعد سایه اندازی، نورگیری، اشرافیت، زیست محیطی مشکلاتی را به وجود آورده است. مضافا از بعدمعماری و شهرسازی گسترش ساختمان های بلند باعث مسدود شدن مناظر شهری، ایجاد دید بصری نامناسب گردیده است که برای رفع اینمشکلات باید راهکارهایی متناسب با آنها طرح و اجرا گردد. از اثرات مثبت بلندمرتبه سازی می توان به جلوگیری از توسعه افقی شهرها، دستیابیبه سطح سرانه بالا در کاربری های خدماتی،ایجاد کرویدور بصری و نشانه شهری اشاره کرد.

توضیحات بیشتر