فایل ورد تاثير زيبايي شناسي محيط بر هويت شهري (نمونه موردي: خيابان عبيدزاکاني قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير زيبايي شناسي محيط بر هويت شهري (نمونه موردي: خيابان عبيدزاکاني قزوين) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير زيبايي شناسي محيط بر هويت شهري (نمونه موردي: خيابان عبيدزاکاني قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير زيبايي شناسي محيط بر هويت شهري (نمونه موردي: خيابان عبيدزاکاني قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير زيبايي شناسي محيط بر هويت شهري (نمونه موردي: خيابان عبيدزاکاني قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زیبایی شناسی و هویت از جمله مسایل مهم و کاربردی در طراحی شهری محسوب می شوند که در پژوهش حاضر به بررسی تدثیر زیباشناسی محیط بر هویت شهری پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی معیارهای زیبایی شناسی و تاثیر آنها بر افزایش میزان هویت و افزایش حس تعلق مکانی می باشد. روش پژوهش از نوع نظری کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی می باشد؛ مطالعات صورت گرفته کتابخانه ای بوده و سپس با توجه به وضع موجود محدوده و مشاهدات میدانی صورت گرفته به بررسی نمونه موردی و بررسی سه دسته اصلی زیبایی شناسی از جمله زیبایی شناسی حسی، زیبایی شناسی فرمی و زیبایی شناسی نمادین در محدوده پرداخته ایم. همچنین با بهره گیری از جدول سوات سعی شده در نهایت راهکارهایی در رابطه با افزایش میزان هویت با بالا بردن انواع زیبایی شناسی به ارایه راهکارهایی پرداخته شود. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که می توان با افزودن عناصری که در جهت زیبایی محدوده موثر هستند در افزایش هویت نیز موثر بود.

توضیحات بیشتر