فایل ورد تاثير فضاهاي آموزشي انعطاف پذير بر خلاقيت دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فضاهاي آموزشي انعطاف پذير بر خلاقيت دانش آموزان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فضاهاي آموزشي انعطاف پذير بر خلاقيت دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فضاهاي آموزشي انعطاف پذير بر خلاقيت دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فضاهاي آموزشي انعطاف پذير بر خلاقيت دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه انعطاف پذیری یکی از مهمترین مباحث طراحی درمعماری به خصوص فضاهای اموزشی به شمارمی اید. متاسفانهدرقرن حاضردرکشورما این مساله مورد بی توجه واقع شده است درحالی که مدارس قرون گذشته ایران ازعناصر انعطافپذیر بیشتری درطراحی بهره می گرفتند.انعطاف پذیری درمعماری،تاثیرات روانشناختی بسیاری دردانش اموزان مدرسهدارد.دراین مقاله با تاکیدبرضرورت استفاده از عناصر انعطاف پذیردرفضاهای اموزشی ،تلاش شده با استفاده ازروشمیدانی، میزان مطلوبیت عناصر انعطاف پذیری جهت افزایش خلاقیت دانش اموزان یک مدرسه ابتدایی مورد بررسی قرارگیرد.هدف پژوهش،بررسی تاثیرگذاری عناصر انعطاف پذیربرمیزان خلاقیت دانش اموزان می باشد. بدین منظور، یک کلاسچهارم ابتدایی پسرانه درشهرقزوین انتخاب وبه کمک پرسشنامه خلاقیت تورنس وایجاد عناصر انعطاف پذیردرداخلکلاس میزان تغییرات خلاقیت دانش اموزان مورد سنجش قرارگرفت.نتیجه نشان می دهد که به کارگیری عناصر انعطافپذیردرمدرسه نه تنها باعث رغبت وعلاقه بیشتردانش اموزان برای حضور درکلاس درس شده، بلکه باعث افزایش خلاقیتانها می شود.

توضیحات بیشتر