فایل ورد تاثير منظر پايدار بر پايداري اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير منظر پايدار بر پايداري اجتماعي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير منظر پايدار بر پايداري اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير منظر پايدار بر پايداري اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير منظر پايدار بر پايداري اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

توجه به نقش زیبایی شناسی و ترجیحات بصری مردم نسبت به مشاهدات منظر پیرامون شهری، طبیعی و نقش این امردر ارتقاء کیفیت و تقویت رابطه دو سویه انسان- محیط و در نتیجه حضور بیشتر انسان در فضای بیرونی و احساس تعلقبه آن و احساس مسیولیت برای حفظ و بهبود کیفیت چنین فضاهایی در پژوهش های متعددی مورد نظر قرار گرفته استامروزه منظر با تعاریف جامع و دقیق تر به عنوان آ ینه ای فرهنگ و تار یخ نما که دارا ی ابعاد فرهنگی اجتماعی و زیباشناسانه می باشد، مطرح گشته است در همین راستا به واسطه ی تاکید مفهوم پایداری (طراحی) منظر پایدار به معناینگرش تاملی آگاهانه به محیط و طبیعت پیرامونی که با تکیه بر تمهیدات و طراحی و اصول محافظتی از ارزش هایفضایی و محیطی هر حوزه در جهت ارتقاء توان اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن حوزه سود می برد از این روهدف ایجاد یک منظر پایدار از طریق خلق محیط و منظرهای جذاب ،برانگیزاننده، پر معنی و پایدار است پژوهش حاضردرصدد رسیدن به این مفهوم با رویکرد پایداری اجتماعی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و از نوعاستدلال قیاسی می باشد در نهایت در عصر حاضر و به دنبا شتاب گرفتن روند نابودی تخریب و زوال منابع زیستیانسان، ضرورت استفاده از اصول پایداری در جلوگیری از روند تخریب مناظر امری ضروری می نماید.

توضیحات بیشتر