فایل ورد تحقق شهرهاي انسان محور با تاکيد بر پياده مداري در مناطق مرکزي شهرها (نمونه موردي مناطق مرکزي شهر قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد تحقق شهرهاي انسان محور با تاکيد بر پياده مداري در مناطق مرکزي شهرها (نمونه موردي مناطق مرکزي شهر قزوين) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحقق شهرهاي انسان محور با تاکيد بر پياده مداري در مناطق مرکزي شهرها (نمونه موردي مناطق مرکزي شهر قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحقق شهرهاي انسان محور با تاکيد بر پياده مداري در مناطق مرکزي شهرها (نمونه موردي مناطق مرکزي شهر قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحقق شهرهاي انسان محور با تاکيد بر پياده مداري در مناطق مرکزي شهرها (نمونه موردي مناطق مرکزي شهر قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

موضوع انسانیتر کردن شهرها از طریق افزایش قابلیت پیاده مداری و توجه دوباره به سهم جابجایی عابر پیاده در نظامحمل و نقل در دستور کار برنامه ریزان و طراحان قرار گرفته است. اکثر شهرهای ایران به خصوص در مناطق مرکزی خودبا چنین مشکلاتی مواجه اند در این میان شهر قزوین نیز به دلیل حضور بیش از حد اتومبیل در بخش مرکزی خود، کهدارای بافتی با ارزش تاریخی و در عین حال ناکار آمد است نیازمند احیا و رهایی از آسیب های حضور بیش از حد اتومبیلاست. در این تحقیق به تناسب شرایط و زمینه های مختلف، روشهای گوناگونی در فرآیند تحقیق انتخاب و اتخاذ میگردد. در مرحله نخست، به منظور کنکاش در مباحث نظری از روش سنتی مبتنی بر تحقیق در مطالعات انجام شدهاستفاده شده است. در مرحله دو ، برای توصیف و تبیین محدوده مورد مطالعه از روش توصیفی استفاده گردید و سپس بهمنظور بررسی وضعیت موجود مناطق مرکزی شهر قزوین از روش ارزیابی، طی برداشت های میدانی و پر کردن پرسشنامهاز افراد ذینفع به تحلیل وضع موجود پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک های موجود همچون spss, swot به بررسیو تحلیل پرداخته شد که باتوجه به نتایج حاصل از پرسشنامه ها نارضایتی از معابر و پیاده روهای مرکزی شهر قزوینکاملا مشهود است. اکثر پاسخ دهندگان میل به تغییر در جهت بهبود شرایط حاکم و زیبا سازی معابر را خواستارند و باتقویت پیاده مداری در محدودهی مرکزی شهر قزوین موافقند به همین منظور، در نهایت با استفاده از شناسایی شاخص هاو ضوابط استاندارد بر اساس نظریات و تجربیات مختلف جهانی و بومی ایران در این زمینه به ارایه راهکارها و پیشنهاداتجهت پیاده مدار کردن بافت مرکزی شهر قزوین پرداخته شده است.

توضیحات بیشتر