فایل ورد تحليل سازمان فضايي در چارچوب آمايش سرزمين با رويکرد CDS مطالعه موردي شهر آمل

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل سازمان فضايي در چارچوب آمايش سرزمين با رويکرد CDS مطالعه موردي شهر آمل دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل سازمان فضايي در چارچوب آمايش سرزمين با رويکرد CDS مطالعه موردي شهر آمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل سازمان فضايي در چارچوب آمايش سرزمين با رويکرد CDS مطالعه موردي شهر آمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل سازمان فضايي در چارچوب آمايش سرزمين با رويکرد CDS مطالعه موردي شهر آمل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

شهر به عنوان پدیده ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها مدیریت شهری به علتفقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی ازآن را تنها در چارچوب راه حل های نوین می توان جستجو کرد. در این میان فرآیند استراتژی توسعه شهر(CDS) به عنوان یک نظریه رویه ای- محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی استراتژی شهری توسط سازمان ایتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت وایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید.در این تحقیق شهر آمل از جنبه های اجتماعی- اقتصادی، زیر ساختی و مدیریتی با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای آن بر اساس شاخص های پایداری موردبررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناخت بهتر شهر و قانونمندی های حاکم بر تغییرات آناست. از این رو به منظور شناخت دقیق تر، از نظریات توسعه پایدار، برنامه ریزی شهری، راهبردهای توسعهشهر در چارچوب روش مطالعه سیستمی و با کاربست مدل AHP و SWOT استفاده گردید. نتایجتحقیق نشان می دهد که شهر آمل در وضعیت کاملا ناپایدار تا نیمه پایدار قرار دارد. بنابراین استفاده ازمشارکت شهروندان، تبیین استراتژی مدیریت واحد شهری، توانمند سازی فنی و تخصصی شهرداری ها ومشارکت آن ها در تهیه و تدوین طرح ها، توجه به فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر وشهرنشینی و در نهایت پایبندی به توسعه اجتماعات محلی و حکمروایی خوب شهری با مولفه هایی همچونشفافیت، پاسخگویی، اجماع سازی، حق اظهار نظر و غیره در قالب روشهای نوین برنامه ریزی شهری(CDS) می تواند در پایداری شهر آمل موثر باشد.

توضیحات بیشتر