فایل ورد تحليل عوامل تاثيرگذار معماري در توسعه پايدار فرهنگي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل عوامل تاثيرگذار معماري در توسعه پايدار فرهنگي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل عوامل تاثيرگذار معماري در توسعه پايدار فرهنگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل عوامل تاثيرگذار معماري در توسعه پايدار فرهنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل عوامل تاثيرگذار معماري در توسعه پايدار فرهنگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توسعه پایدار فرهنگی منجر به خود باوری، و شکل گیری هویت فرهنگی جامعه میشود. معماری به عنوان بستر اتفاق زندگی بشر یکی ازتاثیرگذارترین هنرها در جهت نمایاندن فرهنگ عامه و الگوهای ساختاری آن در هر دوره است، و این امر باعث انعکاس کلیتی قابل بررسیو قضاوت از فرهنگ، تفکر و ناخودآگاه ملی در معماری میشود. هویت را میتوان تجلی فرهنگ در محیط دانست زیرا مکان ها از انسانمعنا می گیرند و انسان نیز مجموعه ای از باورها و اندیشه ها است که فرهنگ او را شکل می دهد و نمود و تجلی از فرهنگ انسان را درمکان و محیط می توان مشاهده نمود که همان هویت اوست. پژوهش حاضر با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیلی انجام گرفته و روشگردآوری بر پایه جمع آوری اسناد و مدارک در قالب اطلاعات منابع کتابخانه ای کتب، مجلات و مقالات بوده که به بررسی مفهوم توسعهپایدار و هویت فرهنگی و عوامل موثر بر آن از جمله معماری پرداخته است و در نهایت نشان دادن چارچوبی برای آگاهی طراحان نسبت بهچگونگی تاثیر معماری بر جامعه فراهم آورد بنابراین بر اساس این تحقیق نتایج نشان میدهد معماری به عنوان بستر اتفاق زندگی بشر،همیشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معین و شناخته شده ای است و پیوندی استوار و ناگسستنی با فرهنگ، الگوهای رفتاری و ارزش های جامعه دارد.

توضیحات بیشتر