فایل ورد تحليل همبستگي بين سرمايههاي اجتماعي و سرمايه انساني با درجه توسعه يافتگي شهرها (نمونه موردي: شهر الوند و شهر قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل همبستگي بين سرمايههاي اجتماعي و سرمايه انساني با درجه توسعه يافتگي شهرها (نمونه موردي: شهر الوند و شهر قزوين) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل همبستگي بين سرمايههاي اجتماعي و سرمايه انساني با درجه توسعه يافتگي شهرها (نمونه موردي: شهر الوند و شهر قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل همبستگي بين سرمايههاي اجتماعي و سرمايه انساني با درجه توسعه يافتگي شهرها (نمونه موردي: شهر الوند و شهر قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل همبستگي بين سرمايههاي اجتماعي و سرمايه انساني با درجه توسعه يافتگي شهرها (نمونه موردي: شهر الوند و شهر قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش به تبیین تاثیری که سرمایه اجتماعی بر توسعه یافتگی شهرها می گذارد، میپردازد و هدف از آن سنجش و ارزیابی رابطهپایداری اجتماعی با توسعه یافتگی شهرهاست. از این رو به مطالعه سرمایه اجتماعی، توسعه یافتگی و شاخص های هریک و تاثیر آنان بردیگری پرداخته شد. دو شهر قزوین و الوند به علت وجود سرمایه های اجتماعی با سطوح متفاوت، سطح توسعه یافتگی مختلف و گرفتنتاثیر یکسان از محیط به واسطه موقعیت یکسان به عنوان نمونه های موردی پژوهش انتخاب شد. از بین شاخص های استخراجی از طریقتحلیل محتوا شاخص هایی استخراج شد و از طریق اطلاعات آماری و اسنادی از سازمان های مربوطه و در راستای آن با تحلیل پرسشنامه هااز طریق نرم افزارهای Spss و Excel با آزمون های آماری مربوطه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نمره سرمایه اجتماعی وشاخص های کلیدی آن در دو شهر محاسبه گردیده است و باهم مقایسه شد. سپس در ارتباط با وضعیت توسعه مورد سنجش قرار گرفت.در این پژوهش دیده شد که از نظر ابعاد سرمایه های اجتماعی شهر الوند وضعیت مطلوب تری نسبت به قزوین دارد. اما از نظر شاخص هایکمی توسعه یافتگی شهر الوند در مقایسه با قزوین در سطح پایین تری قرار دارد.همچنین با وجود سرمایه اجتماعی قویتر در شهر الوندنسبت به قزوین به علت عدم وجود خدمات و امکانات مطلوب، گرفتن خدمات از شهر قزوین و وجود سرمایه های اجتماعی درون گروهیقویتر نبست برون گروهی؛ توسعه یافتگی شهر از حد انتظار و در مقایسه با شهر قزوین کمتر بوده است.

توضیحات بیشتر