فایل ورد توجه به مديريت آبهاي سطحي در بهيافت لندفيل برمشور

لینک دانلود

 فایل ورد توجه به مديريت آبهاي سطحي در بهيافت لندفيل برمشور دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توجه به مديريت آبهاي سطحي در بهيافت لندفيل برمشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توجه به مديريت آبهاي سطحي در بهيافت لندفيل برمشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توجه به مديريت آبهاي سطحي در بهيافت لندفيل برمشور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت شیرابه در سایت های دفن زباله یکی از معضلات بسیار مهم می باشد که سبب آلودگی آب و خاک می شود اما چه عاملی در تولید این شیرابهها موثر هستند و یا در واقع چگونه تولید می شوند. شیرابه در اثر بارش های جوی و رطوبت موجود در زباله ها به وجود می آید. در هر اقلیمی متناسببا میزان بارش این شیرابه ها کم یا زیاد می شود بنابراین اگر ما بتوانیم با مدیریت آبهای سطحی از نفوذ این آبها به زباله های دفن شده جلوگیری کنیممی تونیم اقدام بسیار مناسبی در این راه برداریم. سایت دفن زباله برمشور در شیراز به نسب لندفیل های دیگر ایران، در زمینه بهیافت لندفیل موفقعمل کرده است. بنابراین در این نوشتار به تطبیق راهکارهای اتخاذ شده در لندفیل برمشور با اقدامات پروژهای موفق جهان در زمینه مدیریت آبهایسطحی با استفاده از روش نمونه موردی خواهیم پرداخت. در نهایت براساس میزان کمی، بارش سالیانه در آن منطقه می توان مقدار کم شدن میزانشیرابه را تخمین زد و به تبیین اقدامات مناسب برای این لندفیل خواهیم پرداخت تا بدون صرف هزینه برای تصفیه شیرابه، قبل از آلوده شدن شدننزولات جوی از آنها برای آبیاری باغ زیتون سایت برمشور استفاده کنیم. این نوشتار امیدوار است که نتایج بدست آمده از این پژوهش باعث تغییر درنگرش مسیولان دفن زباله شیراز شود.

توضیحات بیشتر