فایل ورد چگونگي مداخله زمينه گرا درپايداري و باززنده سازي بافت هاي تاريخي با بهره گيري از روش چيدمان فضا (نمونه موردي: پيشنهاد طراحي مجموعه گردشگري ابرکوه)

لینک دانلود

 فایل ورد چگونگي مداخله زمينه گرا درپايداري و باززنده سازي بافت هاي تاريخي با بهره گيري از روش چيدمان فضا (نمونه موردي: پيشنهاد طراحي مجموعه گردشگري ابرکوه) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد چگونگي مداخله زمينه گرا درپايداري و باززنده سازي بافت هاي تاريخي با بهره گيري از روش چيدمان فضا (نمونه موردي: پيشنهاد طراحي مجموعه گردشگري ابرکوه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد چگونگي مداخله زمينه گرا درپايداري و باززنده سازي بافت هاي تاريخي با بهره گيري از روش چيدمان فضا (نمونه موردي: پيشنهاد طراحي مجموعه گردشگري ابرکوه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد چگونگي مداخله زمينه گرا درپايداري و باززنده سازي بافت هاي تاريخي با بهره گيري از روش چيدمان فضا (نمونه موردي: پيشنهاد طراحي مجموعه گردشگري ابرکوه) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری با تاثیر بالقوه خود در اقتصاد هر کشور از جمله مقوله هایی است که همیشه مورد توجه مسیولین امر بوده است. با گسترششهرنشینی و سرعت تغییرات در شهرها قریب به چند دهه است که بافت تاریخی شهرها دچار دگرگونی شده و هماهنگی خود را با ساختاراصلی حرکتی شهر از دست داده اند. این امر خصوصا از بعد گردشگری فضاهای شهری و میراث تاریخی و فرهنگی، شهرها را تحث تاثیرقرار داده و باعث کاهش تعداد مراجعین و فراموشی تدریجی یادمان های گذشته شهرها شده است. هدف این مقاله پیشنهاد راهکار مناسبیجهت طراحی مجموعه تفریحی گردشگری با رویکرد زمینه گرا در جوار سرو کهنسال ابرکوه و بافت خاص پیرامونی است، که در آن پس ازبیان مطالعات در حوزه باززندهسازی بافتهای تاریخی و تلاش های انجام شده برای طراحی زمینه گرا به معرفی تیوری چیدمان فضا برای کمکبه ارایه نتایج مطالعاتی دقیقتر پرداخته می شود. پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و گردآوریاطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، مراکز آمار و بررسی های میدانی انجام شده است. در نتایج نهایی با تعیین عوامل تاثیرگذار در طراحیزمینهگرا در بافت های تاریخی، راهکاری برای تبیین ضوابط طراحی زمینه گرا در بافت های تاریخی فرهنگی شهرها پیشنهاد می شود. باکمک این معیارها و با توجه به میزان دسترسی و دید در مسیرهای موجود در بافت مجموعه، محل های مناسب به منظور کاربری های متعدددر طراحی معماری در نظر گرفته خواهدشد؛ در طراحی های آینده با کمک استفاده از شاخص های نرم افزارهای دیگر در این چارچوب میتواندقت طراحی زمینه گرا را بالاتر برد.

توضیحات بیشتر