فایل ورد ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر بخش اقتصادو خدمات )(مطالعه موردي دهستان ميامي از بخش ميامي شهرستان شاهرود)

لینک دانلود

 فایل ورد ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر بخش اقتصادو خدمات )(مطالعه موردي دهستان ميامي از بخش ميامي شهرستان شاهرود) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر بخش اقتصادو خدمات )(مطالعه موردي دهستان ميامي از بخش ميامي شهرستان شاهرود)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر بخش اقتصادو خدمات )(مطالعه موردي دهستان ميامي از بخش ميامي شهرستان شاهرود)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ساماندهي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر بخش اقتصادو خدمات )(مطالعه موردي دهستان ميامي از بخش ميامي شهرستان شاهرود) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

از پیامدهای سیاست های نامطلوب توسعه ی کشور در دهه های اخیر گسستگی در ساختار فضایی و عدمتناسب در نظام سلسله مراتب سکونتگاهی است که آثار ناخوشایند آن در عرصه ملی و در سطح پایین تر(منطقه) نیز مشاهده می شود. بطوری که در منطقه مورد مطالعه (دهستان میامی) گسیختگی در ساختارفضایی به شکل توزیع نامتناسب جمعیت، فعالیت وامکانات، فقدان حلقه های واسط وجود ارتباط های غیرمنطقی سکونتگاه های کوچک با مراکز بزرگ و شهرها نمود پیدا کرده است.با توجه به نتایج حاصل از کاربرد روشهای بکار گرفته شده با لحاظ کردن موقعیت استقرار هر سکونتگاهضمن تایید فرضیه های یاد شده، الگوی مناسب برای ایجاد نظام سکونتگاهی مطلوب پیشنهاد گردیدهاست که بر اساس آن هر مرکز از کوچک تا بزرگ با توجه به ویژگی های درونی و بیرونی خود ، کارکردهایمشخصی را در قالب یک سلسله مراتب فضایی عهده دار می شوند . استقرار چنی نظامی با تقویت حلقههای واسط و مکمل، دسترسی متناسب تمامی نقاط روستایی را به خدمات و امکانات ضروری میسر ساختهو یکپارچگی فضایی منطقه را در سطوح مختلف عملکردی عینیت می بخشد.

توضیحات بیشتر