فایل ورد طراحي پلازاي شهري با رويکرد مکان سازي جهت ايجاد رويداد در راستاي بهبود شرايط زيست محيطي (نمونه موردي: خيابان سپه شهر قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي پلازاي شهري با رويکرد مکان سازي جهت ايجاد رويداد در راستاي بهبود شرايط زيست محيطي (نمونه موردي: خيابان سپه شهر قزوين) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي پلازاي شهري با رويکرد مکان سازي جهت ايجاد رويداد در راستاي بهبود شرايط زيست محيطي (نمونه موردي: خيابان سپه شهر قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي پلازاي شهري با رويکرد مکان سازي جهت ايجاد رويداد در راستاي بهبود شرايط زيست محيطي (نمونه موردي: خيابان سپه شهر قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي پلازاي شهري با رويکرد مکان سازي جهت ايجاد رويداد در راستاي بهبود شرايط زيست محيطي (نمونه موردي: خيابان سپه شهر قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فضای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می باشد، یعنی جایی که شهروندان در آن حضور دارند و بر آن تاثیر می گذارند و از آن تاثیر می پذیرند. هدف از این پژوهش به وجود آوردن بستری منعطف مانند فضای شهری پلازا، برای دربرگیری رویدادهای مختلف با استفاده از رویکرد مکان سازی، از طریق تغییرات سریع، تاثیرگذار، قابل لمس و در مقیاس خرد است. در این راستا سعی شده است با استفاده از شیوه جمع آوری داده های کتابخانه ای مفاهیم اصلی مورد بررسی قرار گرفته تا با مطالعه و بررسی پیرامون موضوع فضای شهری پلازا یا به عبارتی راهوند ، قواعد خلق مکان و نمودهایی برای خلق رویداد استخراج گردد که به پایداری توسعه شهری یاری رسانند تا در نهایت به فضایی دست یابیم که استفاده کنندگان را به خود درگیر نموده و به آنها فرصت دهد که این فضاها را به مکان هایی برای خویشتن تبدیل کنند. در مرحله بعد به شناخت حوزه بلافصل و حوزه مداخله طراحی در خیابان سپه شهر قزوین پرداخته شده است. در این میان بررسی نمونه موردی- خیابان سپه- نشان می دهد که این خیابان به دلیل منحصر به فرد بودن آن از حیث تاریخی عرصه ای مطلوب برای شناسایی شاخص های کالبدی، ذهنی و رفتاری است. با استفاده از روش نظریه مبنایی که یک روش کیفی و اساس این پروژه است و با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق از تعدادی از استفاده کنندگان به بررسی فضا از بعد کالبدی، ذهنی و رفتاری پرداخته و در نهایت به یک فرضیه قابل قبول در هر حوزه رسیده شد. در نهایت با ارایه آلترناتیو و بررسی آن با استفاده از جدول ارزیابی آلتراناتیو، محصول نهایی طرح به صورت طرح سه بعدی، ارایه شده است.

توضیحات بیشتر