فایل ورد طراحي شهري با رويکرد تاثير عناصر تزييني بر ارتقاء خوانايي با تاکيد بر حس تعلق مکان (نمونه موردي :محله ملاصدرا قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي شهري با رويکرد تاثير عناصر تزييني بر ارتقاء خوانايي با تاکيد بر حس تعلق مکان (نمونه موردي :محله ملاصدرا قزوين) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي شهري با رويکرد تاثير عناصر تزييني بر ارتقاء خوانايي با تاکيد بر حس تعلق مکان (نمونه موردي :محله ملاصدرا قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي شهري با رويکرد تاثير عناصر تزييني بر ارتقاء خوانايي با تاکيد بر حس تعلق مکان (نمونه موردي :محله ملاصدرا قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي شهري با رويکرد تاثير عناصر تزييني بر ارتقاء خوانايي با تاکيد بر حس تعلق مکان (نمونه موردي :محله ملاصدرا قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق که با عنوان طراحی شهری با رویکرد تاثیر عناصر تزیینی بر ارتقا خوانایی با تاکید بر حس تعلق مکان نمونه موردی : محلهملاصدرا قزوین انجام شده است . مساله اصلی تاثیر گذاری به کارگیری عناصر تزیینی شهری بر خوانایی توسط ساکنین می باشد اینکهعناصر تزیینی تا چه میزان می توانند بر ساکنین محله تاثیر بگذارند و آنها را در شناخت و ایجاد تصویر ذهنی از محله و تبع آن تعلق خاطربه محل را به وجود آورد.تحقیق پیش رو با هدف سنجش اثر گذاری عناصر تزیینی شهر بر خوانایی و همچنین اثر گذاری فاکتور عناصر تزیینی و خوانایی شهر برایجاد حس تعلق مکان به اجرا در آمده است.در این بررسی از حیث روش شناسی از روش تحقیقات پیمایشی استفاده شده است . ضمن اینکه در خلال کار و جهت جمع آوری اطلاعاتاز روش کتابخانه ای و بررسی اسناذی در بعد نظری و همچنین از روش میدانی جهت گرد آوری اطلاعات محیطی و تهیه نقشه استفادهشده است.در مجموع پس از مطالعات اولیه اقدام به شناسایی عناصر تزیینی شهری در محله مورد نظر نموده و پس از تنظیم پرسشنامه ای شامل 5بخش اطلاعات شخصی پاسخگویان ، طیف سنجش حس تعلق مکانی از بعد احساسی ،بعد اجتماعی و کالبدی و همچنین سنجش خواناییشهر و اثر گذاری عناصر تزیینی طراحی و سنجش رویکرد ساکنین به موضوع و تلفیق آن با مشاهدات میدانی بر آمدیم .بر اساس بررسی صورت گرفته و داده های بدست آمده می توان گفت این تحقیق به این نتیجه در زمینه موضوع است یافته کهاول اینکه حس تعلق مکانی از بعد احساسی ، اجتماعی و کالبدی از عوامل متعددی تاثیر پذیر است.دوم اینکه در طراحی شهری توجه به ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اعتقادی افراد ضروری است.سوم اینکه هر آنچه بر زیبایی شهر بیافزادی بر ایجاد تصویر ذهنی و خوانایی شهروندان اثر گذار خواهد بود.چهارم اینکه خوانایی شهر و ایجاد تصویر ذهنی شهروندان از محله در ایجاد حس تعلق به محله از بعد احساسی ، اجتماعی و کالبدی اثرگذار است.

توضیحات بیشتر