فایل ورد طراحي محور اصلي محلات تاريخي در جهت ارتقاء کيفيت زندگي (نمونه موردي: محور امامزاده يحيي، محله عودلاجان، منطقه 12 شهر تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي محور اصلي محلات تاريخي در جهت ارتقاء کيفيت زندگي (نمونه موردي: محور امامزاده يحيي، محله عودلاجان، منطقه 12 شهر تهران) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي محور اصلي محلات تاريخي در جهت ارتقاء کيفيت زندگي (نمونه موردي: محور امامزاده يحيي، محله عودلاجان، منطقه 12 شهر تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي محور اصلي محلات تاريخي در جهت ارتقاء کيفيت زندگي (نمونه موردي: محور امامزاده يحيي، محله عودلاجان، منطقه 12 شهر تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي محور اصلي محلات تاريخي در جهت ارتقاء کيفيت زندگي (نمونه موردي: محور امامزاده يحيي، محله عودلاجان، منطقه 12 شهر تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مراکز ارزشمند تاریخی شهرها، تجدید حیات وروان بخشی آنها و تجهیزشان برای ایفای نقش پایدار مرکز شهری در آینده،از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است. از سوی دیگر، میدانیم طراحی خیابان اصلی محلات، اعم از محلات تاریخی بارویکرد ارتقاء کیفیت زندگی، راهبردی در جهت ارتقاء امنیت، حضورپذیری، حس مکان و دسترسی آسان برای همه افراداستفاده کننده از محیط می باشد. از اینرو لزوم ساماندهی و طراحی محورهای ساختاری به عنوان یکی از عناصر اصلی درسازمان رضایی و ساختاری محلات تاریخی، بیش از پیش احساس می شود.در نوشتار پیش رو، سعی بر آن است تا از طریق بازگرداندن رعالیت های برتر، به محدوده مرکز تاریخی تهران و ارایه یتسهیلات تشویقی و ترویج اسکان اقشار اصیل در فرآیند احیای مرکز تاریخی و ارتقاء کیفیت محیط، اقتصاد محله امامزادهیحیی را از این طریق احیا نماید. روش تحقیق، تلفیقی از سنجش کمی و کیفی و بر اساس تحلیل پرسشنامه های تهیهشده در طول پژوهش و نیز شناسایی صورت گرفته از محله در بخش قبل، با استفاده از روش تحلیل راهبردی سوات،تحلیل وضع موجود محله صورت گرفته و بر پایه نتایج حاصله، جدول اهداف، راهبرد و سیاست های پیشنهادی ارایه شدهاست. سپس، بر پایه نتایج حاصل از جدول ارزیابی سوات و جدول اهداف، راهبرد و سیاست پیشنهادی، طرح پیشنهادی ونتیجه گیری کلی ارایه شده است. در آخر پیشنهادات پژوهش، با هدف بهبود کیفیت زندگی ارایه شده است.

توضیحات بیشتر