فایل ورد طراحي و ساماندهي خيابان هاي هويتمدار با تاکيد بر پايداري اکولوژيکي (نمونه موردي: خيابان لاله زار تهران)

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي و ساماندهي خيابان هاي هويتمدار با تاکيد بر پايداري اکولوژيکي (نمونه موردي: خيابان لاله زار تهران) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي و ساماندهي خيابان هاي هويتمدار با تاکيد بر پايداري اکولوژيکي (نمونه موردي: خيابان لاله زار تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي و ساماندهي خيابان هاي هويتمدار با تاکيد بر پايداري اکولوژيکي (نمونه موردي: خيابان لاله زار تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي و ساماندهي خيابان هاي هويتمدار با تاکيد بر پايداري اکولوژيکي (نمونه موردي: خيابان لاله زار تهران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

رشد و توسعه شهرها و افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی و عدم هماهنگی خدمات کافی در برابر این رشد باعث کاهش کیفیت شهرها شده و این کاهش کیفیت به نوعی سبب برهم زدن پایداری شهرها می شود. از آنجا که این امر عامل مهمی در ایجاد رقابت میان شهرهای مختلف برای کسب فرصت های توسعه و جذب سرمایه های اقتصادی، اجتماعی می باشد و به عنوان فاکتور کلیدی جهت ارزیابی شهرها به شمار می آید، در نتیجه الزام توجه به این کیفیات را در رویکردهای طراحی شهری در ساماندهی فضاهای شهری توجیح می نماید. از آنجا که یکی از رویکردهای طراحی کیفیت فضای شهری، بررسی وضعیت زیست محیطی فضایی است، با اعمال و ارتقاء این امر که سبب ارتقاء پتانسیل های زیادی در زمینه فضاها، عملکردها و فعالیت های جمعی خواهد شد، تلاش این پژوهش بر آن است که با ساماندهی خیابان لاله زار آن را به عنوان فضایی مطلوب تبدیل نماید. در پژوهش حاضر از طریق برداشت میدانی و کتابخانه ای، طرح پرسشنامه از سه طیف استفاده کننده از فضا (مراجعه کنندگان، شاغلین اعم از الکتریکی فروشی ها و غیر از الکتریکی فروشی ها و ساکنین) و با استناد به شاخص های زیست محیطی در منطقه 12 و بررسی آنها و از طریق اقدامات کالبدی و عملکردی و زیرساختی (ساخت پیاده راه) گامی در جهت بهبود این شاخصه ها و در نهایت به بهبود وضعیت ترافیکی، بهبود وضعیت زیست محیطی، جذب توریست و جذب سرمایه (بهبود وضعیت اقتصادی) و برطرف نمودن معضلات و مشکلات موجود در این محدوده برآمده است.

توضیحات بیشتر