فایل ورد مقايسه تطبيقي مولفه هاي کالبدي موثر بر ارتقاي تعاملات اجتماعي در مجموعه هاي فرهنگي (نمونه موردي: موزه هنرهاي معاصر و فرهنگسراي نياوران)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تطبيقي مولفه هاي کالبدي موثر بر ارتقاي تعاملات اجتماعي در مجموعه هاي فرهنگي (نمونه موردي: موزه هنرهاي معاصر و فرهنگسراي نياوران) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تطبيقي مولفه هاي کالبدي موثر بر ارتقاي تعاملات اجتماعي در مجموعه هاي فرهنگي (نمونه موردي: موزه هنرهاي معاصر و فرهنگسراي نياوران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تطبيقي مولفه هاي کالبدي موثر بر ارتقاي تعاملات اجتماعي در مجموعه هاي فرهنگي (نمونه موردي: موزه هنرهاي معاصر و فرهنگسراي نياوران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تطبيقي مولفه هاي کالبدي موثر بر ارتقاي تعاملات اجتماعي در مجموعه هاي فرهنگي (نمونه موردي: موزه هنرهاي معاصر و فرهنگسراي نياوران) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر همراه با پیشرفت فزآینده ی تکنولوژی بیشتر الگوهای سنتی متحول شده اند و این تحولات سببدگرگونی در جلوه های زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی شده است. آنچه در جوامع امروزی شاهد آن هستیم کاهش سطحتعاملات اجتماعی افراد می باشد، ساختار کالبدی محیط های فرهنگی باید به گونه ای باشد که در ارتقای تعاملاتاجتماعی مردم نقش به سزایی داشته باشد. هدف از این پژوهش شناخت تعاملات اجتماعی و مولفه های کالبدی موثر برارتقای تعاملات اجتماعی بین افراد در مجموعه های فرهنگی می باشد که فرصتی برای رها شدن از تنش های روزمره وگردهمایی افراد و تعامل بین آن ها را فراهم کند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد و جهتدستیابی به نتایج مطلوب از مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. در نهایت پس از مطالعه و بررسی مولفه هایکالبدی موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی به بررسی نقش این مولفه ها در دو اثر کامران دیبا، موزه هنرهای معاصر وفرهنگسرای نیاوران پرداخته شده است و سپس به مقایسه تطبیقی این مولفه ها در این آثار پرداخته شده است وراهکارهای مشترک طراحی معماری این آثار در جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در کالبد معماری مانند دسترسی ها وشفافیت در فضاها و احجام ساده و آشنا و ارتباط فضاهای درون و بیرون و وجود فضای سبز و ... ارایه شده است.

توضیحات بیشتر