فایل ورد مقايسه زيست اقليمي معماري بومي ايران وترکيه با تکيه بربخش زمستان نشين (نمونه هاي موردي: شهر کاشان و دياربکر)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه زيست اقليمي معماري بومي ايران وترکيه با تکيه بربخش زمستان نشين (نمونه هاي موردي: شهر کاشان و دياربکر) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه زيست اقليمي معماري بومي ايران وترکيه با تکيه بربخش زمستان نشين (نمونه هاي موردي: شهر کاشان و دياربکر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه زيست اقليمي معماري بومي ايران وترکيه با تکيه بربخش زمستان نشين (نمونه هاي موردي: شهر کاشان و دياربکر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه زيست اقليمي معماري بومي ايران وترکيه با تکيه بربخش زمستان نشين (نمونه هاي موردي: شهر کاشان و دياربکر) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دیاربکر و کاشان دو شهر از اقلیم گرم و خشک ترکیه و ایران می باشند که معماری بومی آن ها موفقیت آمیزترینساختمان های منطبق بر آب و هوای گرم و خشک می باشد. چنین انطباقی معلول سبک زندگی، نیازها و استفاده ازمصالح موجود در محل است. در حال حاضر در ساختمان های معاصر با نوعی معماری ناسازگار با اقلیم که موجب ایجادمحیطی با دمای نامطلوب و صرف انرژی بیشتر مواجه هستیم. نکات طراحی اقلیمی با مشاهده معماری سنتی قدیمی وبومی قابل دریافت و الهام هستند . بنابراین در پژوهش پیش رو به روش مقایسه تطبیقی تلاش شده است ابتدا به مقایسهکلی عناصر معماری بومی این دو منطقه پرداخته می شود و پس از بیان تعاریف اولیه و ویژگی های اقلیمی و معماری ایندو منطقه که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است، دو بخش زمستان نشین خانه های این دو منطقه از طریقنمودار و با توجه به دمای مطلوب با هم مقایسه شود. هدف از پژوهش حاضر نوعی مقایسه تطبیقی است که بین معماریدو منطقه گرم و خشک در ایران و ترکیه (کاشان و دیاربکر) با شرایط اقلیمی نسبتا مشابه انجام شده است و مقایسهتمهیدات به کار گرفته شده در این دو منطقه جهت مقابله با شرایط سخت اقلیمی در راستای استفاده از الگوی موفق تر درطراحی معماری معاصر که اغلب نادیده گرفته می شود لازم به ذکر است که با توجه به نتایج، فرضیات مسیله (به نظرمی رسد با استفاده از اطلاعات آماری و دستگاه های اندازه گیری می توان به تحلیل چگونگی ایجاد شرایط آسایش با یکمحدوده مشخص پرداخت و نقش معماری را در ایجاد شرایط آسایش مورد ارزیابی دقیق قرار داد) اثبات می گردد.

توضیحات بیشتر