فایل ورد مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين (نمونه موردي: بلوار شهيد محلاتي قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين (نمونه موردي: بلوار شهيد محلاتي قزوين) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين (نمونه موردي: بلوار شهيد محلاتي قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين (نمونه موردي: بلوار شهيد محلاتي قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولين (نمونه موردي: بلوار شهيد محلاتي قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیر صنعتیبا آن مواجه هستند. همچنین روز به روز بر شمار جمعیت میان سال و کهن سال که گروه کم توان های حرکتی را تشکیل می دهند با افزایش امید بهزندگی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از جمله در کشور ما افزوده شده و می شود. ساماندهی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری با توجهبه نیازهای معلولان و کم توان های حرکتی، یکی از ضروریات هر جامعه به خصوص جامعه ما است که بعد از جنگ، علاوه بر دو گروه یاد شده باشماری از جانبازان نیازمند این توجه مواجه شده است.هدف از پژوهش حاضر، بررسی مناسب سازی معابر برای معلولین در بلوار شهید محلاتی میباشد.روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نظر هدف در شمار تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد که روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای بوده و به تناسب نوع تحقیق از روش میدانی نیز بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ بلوار شهید محلاتی، نه تنها هیچ یکاز مشخصات مناسب سازی برای معلولان را نداشته، بلکه در برخی قسمت ها حرکت برای افراد سالم نیز در آن مشکل می باشد که این امر، لزوممناسب سازی و بهبود شرایط این بلوار را ضروری می سازد.

توضیحات بیشتر