فایل ورد نقش اجراي پياده راه سازي معابر شهري در کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي (نمونه موردي خيابان اعلم الهداي شهر رشت)

لینک دانلود

 فایل ورد نقش اجراي پياده راه سازي معابر شهري در کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي (نمونه موردي خيابان اعلم الهداي شهر رشت) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش اجراي پياده راه سازي معابر شهري در کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي (نمونه موردي خيابان اعلم الهداي شهر رشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش اجراي پياده راه سازي معابر شهري در کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي (نمونه موردي خيابان اعلم الهداي شهر رشت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش اجراي پياده راه سازي معابر شهري در کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي (نمونه موردي خيابان اعلم الهداي شهر رشت) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

یکی از مسایل مهم در شهرهای امروز، وجود ناهنجاری های اجتماعی می باشد. همچنین یکی از راه های جابجایی مردم که در حال حاضرکاربرد زیادی دارد، پیاده روی است. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی نقش اجرای پیاده راه سازی معابر شهری در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و ارایه ی راه حل های بهینه می باشد. خیابان اعلم الهدی رشت به عنوان نمونه ی موردی انتخاب شد. این تحقیق از حیثهدف کاربردی و از حیث روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی می باشد. سوال اصلی تحقیق عبارت است از: آیا اجرای پیاده راه سازی معابر شهری در کاهش ناهنجاری های اجتماعی تاثیرگذار است چارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و همچنین مرور ادبیات مربوطهاز طریق مطالعات اسنادی مورد تدوین قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از ابزارهای مشاهده، برداشت میدانی و پرسشنامه درمحدوده مورد مطالعه صورت گرفت. برای تحلیل نهایی داده ها از روش های آماری و نرم افزار spss استفاده شد. پیاده راه سازی در بعداجتماعی- اقتصادی، بعد زیبایی شناختی- عملکردی و بعد دسترسی ترافیکی بررسی شد و متغیر ناهنجاری در بعد اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد کالبدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از اثبات فرضیه ها (1. بالا رفتن سطح استانداردهای پیاده راه شهری در کاهشناهنجاری های اجتماعی تاثیرگذاراست. 2 . بین افزایش تعاملات اجتماعی در پیاده راه و کاهش ناهنجاری های اجتماعی رابطه ی معناداریوجود دارد). این بود: پیاده راه سازی به ترتیب در سه بعد زیر بیشترین تاثیر را بر ناهنجاری های اجتماعی دارد: اول پیاده راه سازی در بعداجتماعی- اقتصادی، دوم پیاده راه سازی در بعد دسترسی- ترافیکی و سوم پیاده راه سازی در بعد زیبایی شناختی- عملکردی. در نهایتبه سوال اصلی پژوهش (آیا اجرای پیاده راه سازی معابر شهری در کاهش ناهنجاری های اجتماعی تاثیرگذار است ) و سوالات فرعی پاسخداده شد و راه حل های بهینه در جهت پیاده راه سازی و کاهش ناهنجاری های اجتماعی در محدوده ی مورد مطالعه ارایه گردید.

توضیحات بیشتر