فایل ورد نقش گياهان در ظروف دوران باستان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش گياهان در ظروف دوران باستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش گياهان در ظروف دوران باستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش گياهان در ظروف دوران باستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش گياهان در ظروف دوران باستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بررسی نقش باغ و درختان در فلزکاری دوره باستان موضوع این تحقیق می باشد ، به سبب آنکه ظروف فلزی محدود بودهطبیعی است که طرح باغ ها را در آنها نمی توان جستجو کرد و طبیعی است که نقش درختان و گلها بازتاباننده باغ خواهد بود .اهمیت این موضوع در این است که از دوران باستان نقشه ها و اسناد کافی باقی نمانده است و از طریق ظروف فلزی می توانبه برخی از جنبه های باغ ایرانی آگاه شد . هدف این تحقیق بررسی گیاهان مورد توجه در باغ های دوران باستان می باشد کهدر ظروف منعکس گردیده است. پرسش این تحقیق این است که از چه گیاهانی در باغ ها استفاده می شده و آیا فضای باغهای ایرانی در ظروف فلزی منعکس شده است روش تحقیق در این بررسی روش توصیفی تحلیلی می باشد و گرآورده دادهها به شکل اسنادی می باشد و جامعه آماری ظروف فلزی دوران باستان است که تعدادی از آنها به صورت گزینشی انتخابشده است. نتایج تحیقق نشان می دهد که در موارد متعدد از درخت تاک استفاده شده و فضا سازی بوسیله آن صورت گرفتهاست. نقوش بکار رفته برای تزیین ظروف فلزی انواع نقوش گیاهی، انسانی، حیوانی و پرندگان است. نقوش گیاهی بکار رفتهدر ظروف فلزی دوران ماد اغلب نقش گل نیلوفر و غنچه های گل نیلوفر، گلبرگ های برجسته و باز و روزت هایی که بهصورت نواری یا زنجیره ای اطراف لبه ی ظروف کار می شده است و گل های نیلوفر آبی ، گل روز ، درخت انار ، گل زنبق ،گل هشت پر، و خوشه انگور و گل شانزده پر در فلز کاری های دوران هخامنشی دیده می شود. در ظروف فلزی دوراناشکانی کمتر از نقوش گیاهی استفاده شده است و هنر روران اشکانی بیشتر ساخت سکه و تزیینات لباس ها بوده است. و درظروف فلزی دوران ساسانی که جامعه اماری بیشتری را از ان داریم نقش درخت تاک و میخک بیشتر وجود دارد.

توضیحات بیشتر