فایل ورد ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر موفقيت پروژه هاي عمراني با تاکيد بر نقش مديريت دانش(مورد مطالعه: پروژه هاي عمراني شهري شهرداري منطقه8)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر موفقيت پروژه هاي عمراني با تاکيد بر نقش مديريت دانش(مورد مطالعه: پروژه هاي عمراني شهري شهرداري منطقه8) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر موفقيت پروژه هاي عمراني با تاکيد بر نقش مديريت دانش(مورد مطالعه: پروژه هاي عمراني شهري شهرداري منطقه8)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر موفقيت پروژه هاي عمراني با تاکيد بر نقش مديريت دانش(مورد مطالعه: پروژه هاي عمراني شهري شهرداري منطقه8)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر موفقيت پروژه هاي عمراني با تاکيد بر نقش مديريت دانش(مورد مطالعه: پروژه هاي عمراني شهري شهرداري منطقه8) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه های عمرانی با تاکید بر نقش مدیریت دانش در شهرداری منطقه8 صورت گرفت. جهت سنجش مدل پیشنهادی از پرسشنامه ای متشکل از 33 سوال با سه سازه اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و موفقیت پروژه ها استفاده شد. برای بررسی استاندارد بودن پرسشنامه تحقیق از سازگاری درونی با آزمون آلفای کرونباخ و روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرم افزار آموس اجرا گردید. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از این بود که تاثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه8 معنی دار نیست. اما اثر غیرمستقیم آن بواسطه مدیریت دانش معنی دار می باشد. به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه8 از طریق مدیریت دانش تایید گردید.

توضیحات بیشتر