فایل ورد شناسايي ارزيابي واحدهاي فناوري اطلاعات شهرداري با استفاده از تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: شهرداري زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد شناسايي ارزيابي واحدهاي فناوري اطلاعات شهرداري با استفاده از تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: شهرداري زاهدان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي ارزيابي واحدهاي فناوري اطلاعات شهرداري با استفاده از تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: شهرداري زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي ارزيابي واحدهاي فناوري اطلاعات شهرداري با استفاده از تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: شهرداري زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي ارزيابي واحدهاي فناوري اطلاعات شهرداري با استفاده از تحليل پوششي داده ها مطالعه موردي: شهرداري زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد واحدهای فناوری اطلاعات سازمان شهرداری استان سیستان و بلوچستان بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها DEA انجام گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمان شهرداری استان سیستان و بلوچستان میباشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشد که روایی آن از نوع محتوایی و پایای کلی آن 84/0 با ضریب آلفای کرانباخ برآورد گردید. از آنجا که فناوری اطلاعات و ارتباطات از دو وجه تمایز مفید و مضر برای محیط زیست برخوردار است، این پژوهش با دخالت بعد محیط زیست، قصد دارد مدل جدید ارزیابی عملکرد را با توجه به محیط زیست ارایه کند.

توضیحات بیشتر