فایل ورد ارتقا کيفيت بصري خيابان شهري با تاکيد بر بوم شناسي بصري (نمونه موردي خيابان خسروي مشهد)

لینک دانلود

 فایل ورد ارتقا کيفيت بصري خيابان شهري با تاکيد بر بوم شناسي بصري (نمونه موردي خيابان خسروي مشهد) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتقا کيفيت بصري خيابان شهري با تاکيد بر بوم شناسي بصري (نمونه موردي خيابان خسروي مشهد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتقا کيفيت بصري خيابان شهري با تاکيد بر بوم شناسي بصري (نمونه موردي خيابان خسروي مشهد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتقا کيفيت بصري خيابان شهري با تاکيد بر بوم شناسي بصري (نمونه موردي خيابان خسروي مشهد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي پايداري در معماري و شهرسازي - دبي و مصدر

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

درپژوهش حاضر در ارتباط با کیفیت بصری که ارتباط مستقیمی به کالبد ومنظر شهری یکی از فضاهای شهری مهم همچون خیابان پرداخته می شود که تاکید بر بوم شناسی واکولوژیک دارد که یکی از چندین موضوع مهم دنیا امروزی است که می تواند این بوم شناسی موارد بسیار مهمی همچون بحث زیست محیطی و پوشش گیاهی یا مباحث کالبدی مرتبط به موضوع همچون مصالح نما بومی یک شهر و... که ریشه در هویت وفرهنگ یک منطقه دارد بپردازد اما دراین پژوهش به مولفه مهم تری همچون بوم شناسی بصری پرداخته خواهد شد .درابتدا باید گفت پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک های متداول شهرسازی بهره گرفته شده وبه طور کلی باید گفت پژوهشی با روش تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از برداشت میدانی ،عکاسی وحضور در محدوده مداخله وتهیه 10 چک لسیت از مسیولان مدیران شهری جهت ارایه راهکارهای مناسب ومطلوب بهره گرفته شده است. خیابان خسروی مشهد به عنوان یکی از قدیمی ترین محورهای حوزه مرکزی شهر مشهد انتخاب گردید که هم به لحاظ موقعیت وهم به لحاظ کالبدی و عملکردی از دیرباز موردتوجه بوده است.با این حال پس از بررسی های صورت گرفته نتیجه آن شد که خیابان خسروی با این که به عنوان یک خیابان شهری شناخته می شود اما استانداردها وکیفیت های بصری وبوم شناسی بشدت درآن پایین می باشد پس باید جهت بهبود وارتقا کیفیت بصری مبتنی بربوم شناسی شهر مشهد ومطابق چهارچوب نظری پژوهش و همچنین نظر افراد مدیر ومتخصص در حوزه شهری (ذی نفوذان) درکنار پرسش از مخاطبان و کسبه وساکنین (ذی نفعان)محدوده به ارایه ارهکارهای مناسب جهت ایجاد یک خیابان مطلوب با استانداردهای جهانی ارایه شود که درانتهای پخش نتیجه گیری وارایه راهبردها وراهکارهای پژوهش ارایه وتدوین گردید

توضیحات بیشتر