فایل ورد تحليل و بررسي مفهوم سياست در ابعاد مختلف

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل و بررسي مفهوم سياست در ابعاد مختلف دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل و بررسي مفهوم سياست در ابعاد مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل و بررسي مفهوم سياست در ابعاد مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل و بررسي مفهوم سياست در ابعاد مختلف :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی مفهوم سیاست و تحلیل معنای آن است. پژوهش حاضر با بکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی-توصیفی به واکاوی متون و پژوهش های انجام شده مرتبط با سیاست و همچنین متون و تحقیقات انجام شده در حوزه مفهوم سیاست است. از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس،مبتنی بر اهداف پژوهش، برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. مفهوم سیاست، مفهوم پیچیده ومشکلی است. اولین مشکل مسیله از نامعین بودن و غیرمشخص بودن قلمرو آن ناشی میشود . دومین مشکل که با مشکل اولی پیوستگی دارد و غیرقابل تفکیک از آن است، تمیز سیاست از غیرسیاست است و اینکه چگونهمیتوان امور سیاسی را از امور غیرسیاسی جدا ساخت . سومین دشواری از اینجا بروز میکند که همه مردم اعم از باسواد و بیسواد،عوام و خواص نسبت به سیاست مفهومی در ذهن خود دارند و این کلمه را هر روز درمکاملات خود بکار میبرند . هریک از ما در روابط عادی عباراتی نظیر : سیاست مملکت سالم است، سیاست دولت غلط است،دخالت در مسایل سیاسی در صلاحیت هرکس نیست، سیاست یعنی دروغ،سیاست یعنی عوامفریبی و ... هر روز بکار میبریم و یا میشنویم.

توضیحات بیشتر