فایل ورد تحليلي بر انيميشن شکرستان و بررسي عناصر بصري آن

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر انيميشن شکرستان و بررسي عناصر بصري آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر انيميشن شکرستان و بررسي عناصر بصري آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر انيميشن شکرستان و بررسي عناصر بصري آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر انيميشن شکرستان و بررسي عناصر بصري آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تلویزیون به عنوان یک رسانهی جمعی دیداری شنیداری، اهمیت بسیاری در زندگی امروز دارد و به دلیل داشتن انواع برنامهها با موضوعات مختلف طیف وسیعی از مردم را به خود جذب کرده است و مخاطبان زیادی از قبیل کودکان بدان گرایش پیدا کردهاند. در این بین انیمیشنها جذابترین برنامههای کودک هستند و کودکان بدان رغبت زیادی نشان میدهند. انیمیشن شکرستان یکی از نمونههایپرمخاطب و موفق ایرانی در این زمینه میباشد. اهمیت تلویزیون و نیز مقولهی رسانه و رابطه و تاثیر آن بر کودک و از طرفی هم بحث اهمیت این انیمیشن در میان مخاطبین تلویزیون؛ این ضرورت را ایجاد کرد تا به بررسی تحلیلی انیمیشن شکرستان و دلایل موفقیت اثرپرداخته شود. در واقع هدف از این پژوهش مطالعهی تحلیلی انیمیشن شکرستان از بعد عناصر بصری آن و نیز معناشناسی مجموعه میباشد و در این راستا از دادهها و اطلاعات کتابخانهای و نیز شیوهی توصیفی تحلیلی استفاده شده است و نتایج تحقیق حاکی از آنست که -مجموعهی شکرستان به لحاظ تکنیک ساخت با شیوهی کات اوت ساخته شده و هنرمندان در تصویرسازی، فضاسازی و ترکیببندی اثر، حرفهای عمل کردهاند. همچنین شخصیتسازیها و نیز مفهومشناسی داستانها در انیمیشن اهمیت جریان مدرنیسم و تاثیرات آن را بر فرهنگ ایرانی نشان میدهند.

توضیحات بیشتر