فایل ورد تحليلي بر سند 2030 يونسکو

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر سند 2030 يونسکو دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر سند 2030 يونسکو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر سند 2030 يونسکو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر سند 2030 يونسکو :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از مسیوولیتهای اساسی مدیریت آموزشی و تربیتی در سطح ملی،پیشبرد توسعه آموزش و تربیتی است. مدیریتهای فرهنگی و تربیتی در مسیر دستیابی به اهداف توسعه ، ناگزیر به استفاده از روشها، تکنیکها و ابزارهایی هستند که سیاستگذاری آموزش و پرورش،در اولویت نخست و از مهمترین آنهاست.این مقاله با هدف تبیین حوزه مفهومیسیاستگذاری آموزش و پرورش و معرفی سند 2030 یونسکو که مدیران و دولتمردان کشور جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته اند به نگارش در آمده و به اهداف و جنبه های پیدا و پنهان می پردازد.مرور زمینههای نظری شکلگیری مفهومسیاست فرهنگی و تربیتی،راهبردهای اصلی و سطوح آن و امکانات و محدودیتهای سیاستگذاری فرهنگی،هدف عام سیاستگذاری سند 2030 یونسکو و انواع آن را طرح نموده و مدل برنامهریزی راهبردی سیاستگذاری این سند را مورد اشاره قرار میدهد. سوال اصلی مقاله این است که هدف اصلی از این سند چیست و با زندگی ایرانی اسلامی چقدر مطابقتدارد شاخصهای شهروند جهانی چیست آیا ما در ایران بهدنبال تربیت آن هستیم این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است.

توضیحات بیشتر