فایل ورد ترکان پارسي گوي يا خوبان پارسي گوي نگاهي دوباره به صورت صحيح يکي از بيتهاي چالش برانگيزديوان حافظ شيرازي

لینک دانلود

 فایل ورد ترکان پارسي گوي يا خوبان پارسي گوي نگاهي دوباره به صورت صحيح يکي از بيتهاي چالش برانگيزديوان حافظ شيرازي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ترکان پارسي گوي يا خوبان پارسي گوي نگاهي دوباره به صورت صحيح يکي از بيتهاي چالش برانگيزديوان حافظ شيرازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ترکان پارسي گوي يا خوبان پارسي گوي نگاهي دوباره به صورت صحيح يکي از بيتهاي چالش برانگيزديوان حافظ شيرازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ترکان پارسي گوي يا خوبان پارسي گوي نگاهي دوباره به صورت صحيح يکي از بيتهاي چالش برانگيزديوان حافظ شيرازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تحلیلی صورت صحیح یکی از بیتهای چالشبرانگیز دیوان حافظ با روش سندپژوهی و تحلیل متن پرداختهایم. این بیت در نسخهی چاپی مشهور قزوینی و غنی بدین صورت نوشتهشدهاست: خوبان پارسیگوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت رندان پارسا را این بیت به همین صورت فوق در کتاب درسی ادبیات فارسی (2 (دورهی متوسطه برای تدریس به میلیونها دانشآموز ایرانی در طول 19سال تحصیلی چاپ و نشر شدهاست. ما ابتدا مستندات نسخهشناختی را با بررسی مقایسهای مهمترین و معتبرترین نسخههای چاپی و خطی برکاویدهایم، سپس نظرهای برجستهترین حافظشناسان را دربارهی صورت صحیح بیت مورد بحث بیان کردهایم و در نهایت با پیگیری نظر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و بررسی تحلیلی عناصر ساختاری بهکاررفته در بیت، نظر نهایی خود را نیز تبیین کردهایم. نتیجه تحقیق نشان میدهد که برخی از برجستهترین حافظشناسان ایرانی، از جمله بهاءالدین خرمشاهی و دکتر قاسم غنی، با ذکر دلایل و شواهد، موافق ضبط ترکان پارسیگوی بودهاند، اما به دلیل غلبهی حس ملیگرایی ایرانی نخواستهاند از ضبط مرحوم قزوینی، یعنی خوبان پارسیگوی چشمپوشی کنند. با توجه به روحیهی ترکدوست و ترکستای حافظ، به نظر میرسد که صورت اصلی بیت مورد بحث ما در این مقاله به صورت زیر بودهاست و صورتهای دیگر در نتیجهی تصرفات ناروای نساخان حاصل شدهاست: ترکان پارسیگوی بخشندگان عمرند ساقی بشارتی ده پیران پارسا را

توضیحات بیشتر