فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد پياده راه با توجه به قابليت هاي محيط (نمونه موردي: خيابان هاي خيام، امام خميني، شهدا و فردوسي شهر قزوين)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد پياده راه با توجه به قابليت هاي محيط (نمونه موردي: خيابان هاي خيام، امام خميني، شهدا و فردوسي شهر قزوين) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد پياده راه با توجه به قابليت هاي محيط (نمونه موردي: خيابان هاي خيام، امام خميني، شهدا و فردوسي شهر قزوين)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد پياده راه با توجه به قابليت هاي محيط (نمونه موردي: خيابان هاي خيام، امام خميني، شهدا و فردوسي شهر قزوين)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ايجاد پياده راه با توجه به قابليت هاي محيط (نمونه موردي: خيابان هاي خيام، امام خميني، شهدا و فردوسي شهر قزوين) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايداري و تاب آوري از آرمان تا واقعيت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

طی سده ی گذشته، ترکیبی از تکنولوژی ها و رفتارهای فرهنگی- اجتماعی نوین از یکسو و شیفتگی برنامه ریزان در اتکاء به حرکتسواره و پاسخ گویی به نیازهای برآمده از آن، از سوی دیگر، موجب فراموشی فضاها و حرکت پیاده در شهرها شد و سفرهای درونشهری را متعدد و طولانی نمود. این روند، پیامدهای ناگوار اجتماعی- اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی عدیده ای برای شهرها و بهویژه مراکز شهری به بار آورده است. از این رو، از اواخر دهه ی 1960 بینش و عمل حرف های برنامه ریزان شهری پیشرو در جهتتحدید حرکت سواره و احیای مراکز شهری گسترش یافته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت های محیطی پیادهراه در خیابان های شهدا، امام خمینی، خیام و فردوسی انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیتتوصیفی- تحلیلی می باشد که گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت اجرای درست امور مربوط به پیاده راه می توان سرزندگی را به محدوده مورد مطالعه بازگردانده واین معابر را به پیاده راه تبدیل نمود.

توضیحات بیشتر